Voorwoord

50 Stories for tomorrow

‘We need stories’: dat is het motto van het ILFU International Literature Festival in 2020 – dit vreemde, turbulente jaar.
Iedere tijd heeft zijn eigen verhalen nodig. Verhalen die vertellen wat er in de wereld gebeurt en die het nieuws op de hielen zitten. Maar ook persoonlijke verhalen, verhalen die de verbeelding vieren, verhalen die tonen wat veelvormig, troebel, gecompliceerd, banaal of gruwelijk is en die proberen te duiden wat eigenlijk nog onduidbaar is. Verhalen die geen verslag doen van de tijd maar eruit voortkomen.
Het ILFU vroeg vijftig schrijvers, dichters, essayisten, scenaristen, liedschrijvers en tekenaars om een bijdrage voor het project ‘50 Stories for Tomorrow’. Die vijftig bijdragen vind je hier: een verzameling verhalen die de wereld van nu probeert vorm te geven.

Een eenvoudige wereld is dat niet. We kwamen terecht in een jaar waarin een venijnig virus onze dagen bepaalde en een racistische moord de klank van de samenleving veranderde. Hoe vertel je over dingen die meerduidig zijn? Hoe geef je vorm aan wat niet zo evident op de voorgrond springt, aan het gefluister, de twijfel of het buitenissige?
Schrijvers zijn bij uitstek degenen die onder de oppervlakte kunnen kijken, die oog hebben voor wat anderen negeren of bagatelliseren, die in taal tonen wat gemakkelijk over het hoofd te zien is.
‘The role of the artist is exactly the same role, I think, as the role of the lover’, zei schrijver James Baldwin.* ‘If I love you, I have to make you conscious of the things you don’t see.’
Zijn uitspraak kregen de vijftig schrijvers mee voor hun verhaal. En het is tegelijk ook een opdracht aan de lezers, want het is geen vrijblijvende liefde waar Baldwin het over heeft. ‘I will not see without you, and vice versa, you will not see without me.’

Mirjam van Hengel
International Literature Festival Utrecht

*James Baldwin, ‘The Black Scholar Interviews James Baldwin,’ Conversations with James Baldwin, 1989

Categorieën

Foto © Keke Keukelaar

In dit magazine staan verhalen in allerlei verschillende vormen. Tot welke categorie een verhaal behoort, zie je aan de logo’s bij de verhalen:
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1